W tym roku w najmłodszej grupie głównie skupiamy się na osłuchaniu z językiem. Naszym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka obcego 🙂 Powtarzamy proste piosenki, które połączone są z ruchem tak aby dzieciom łatwiej przychodziło rozumienie i zapamiętywanie tekstu. Wprowadzamy pewną rutynę na zajęciach, która bazuje na powtarzalności podstawowych zwrotów typu: „Hello!”, „Sit down”, „Nice to see you” itp.

Listopad

3l. – My family
słownictwo: mummy, daddy, sister, brother
zwroty: hello! Bye, bye! Sit down, stand up, make a circle
piosenki: baby finger!, baby shark!, make a circle, open shut them, clap clap