Opłata za żywienie jest płatna z góry do 5-tego danego miesiąca na konto bankowe:
PKO BP: 88 1020 1042 0000 8502 0176 2699 w tytule proszę podać w kolejności wyłącznie!:
Nazwisko i Imię Dziecka / miesiąc / rok 
(np. Nowak Jan/maj/2023)

Godzinki MARZEC

Opłata za godziny jest naliczana na koniec miesiąca po zliczeniu wszystkich obecności dzieci w danym miesiącu i jest podawana do wiadomości na stronie internetowej przedszkola. Opłatę należy uiścić do 5-tego na konto bankowe: ING S.A. 72 1050 1025 1000 0092 7767 3209   w tytule proszę podać w kolejności wyłącznie!:
Nazwisko i Imię Dziecka / miesiąc / rok (np. Nowak Jan/czerwiec/2023)

Wpłaty za pakiet edukacyjny w wysokości 60zł (miesięcznie) wpłacamy gotówką do biura przedszkola.