Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Wszystkie dzieci w przedszkolu uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych prowadzonych przez pana Tomasza.

Pan Tomasz jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie klarnetu i fortepianu. Śpiewa, gra na fortepianie, elektronicznych instrumentach klawiszowych typu keyboard, klarnet, fortepian i akordeon. Jest muzykiem o dużym dorobku artystycznym. Występował w różnego typu orkiestrach i zespołach, wykonując muzykę klasyczną i rozrywkową.

Pan Tomasz ma również bardzo duże doświadczenie pedagogiczne. Pracuje w charakterze nauczyciela rytmiki w przedszkolach, nauczyciela gry na klarnecie w Podstawowej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, udziela lekcji gry na fortepianie i akordeonie w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Udziela indywidualnych lekcji nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych na keyboardzie, klarnecie, fortepianie i akordeonie.

Cele zajęć muzyczno-rytmicznych:

 a także: